Bjørgum idrottslag klubbhus

Me har eit flott klubbhus med fasilitetar som kjøkken med dekketøy, Opphaldsrom med plass til 50 personar, toalett, tv og høgtalarar.

Ynskjer du å leige klubbhuset? Benytt vår bookingkalendar og send oss ein førespurnad.

Leigeprisar klubbhus

1-2 timar kun for interne møter: 0,-

Medlem 3 timar: 300,- (Barnebursdag)

Medlem 1 dag: 500,-

Ikkje medlem Bjørgum IL 1 dag: 1000,-

Medlem helg: 1000,- (fred 17.00-sønd 12.00)

Ikkje medlem Bjørgum IL helg: 1500,- (fred 17.00-sønd 12.00)

Pris leige av teknisk utstyr 300,- pr dag (tv, høgtalar)

Image of a woman taking a photo.