Utgiftsrefusjon


Skjema «Utleggskjema Bjørgum IL» skal alltid nyttast for å få refundert utgifter ifm aktivitetar i Bjørgum IL. Ein kan nytte dette skjema på alle godkjende utgifter som ein har lagt ut i regi av klubben.  Fyll inn relevant informasjon og legg ved kvittering på utgifter. 

NB: Skjemaet skal også nyttast ved påmelding på cupar der Bjørgum IL skal betale påmelding og me ikkje mottek faktura frå arrangøren. 

Skjemaet kan lastast ned her.

 Utleggskjema_Bjørgum_IL.xls

 Skjema skal sendast til bjorgumil@faktura.poweroffice.net