Utgiftsrefusjon


Skjema «Utleggskjema Bjørgum IL» skal alltid nyttast for å få refundert utgifter ifm aktivitetar i Bjørgum IL. Ein kan nytte dette skjema på alle godkjende utgifter som ein har lagt ut i regi av klubben.  Fyll inn relevant informasjon og legg ved kvittering på utgifter. 

NB: Skjemaet skal også nyttast ved påmelding på cupar der Bjørgum IL skal betale påmelding og me ikkje mottek faktura frå arrangøren. 

Skjemaet ligg på heimesida til Bjørgum IL, og kan lastast ned derifrå, ev.ta kontakt med kasserar (kasserar@bjorgumil.no).

 

 Utleggskjema_Bjørgum_IL.pdf

Utleggskjema_Bjørgum_IL.xls

 

Dommarar skal fylle ut dommarskjema etter kamp, og sende til kasserar.

Du finn dommarskjema her: DOMMARSKJEMA.docx