Årshjul

Her kan du sjå planane som Bjørgum Il har dette året

Trykk på bildet for å koma til årshjulet